De kracht van samen

Ondersteuningthuis.nl is er voor cliënten, ouders/opvoeders, het hele gezin (vanuit PGB, Persoons Gebonden Budget), maar ook voor instanties en instellingen. In alle gevallen is ons doel hetzelfde: het gezamenlijk realiseren van efficiënte, klantvriendelijke, vitale en voordelige ondersteuning. Thuis is het vertrekpunt, om vervolgens op basis van de mogelijkheden in de persoonlijke situatie op weg te gaan naar reële doelen met verwachtingen.

Advies

Ondersteuningthuis.nl adviseert en ondersteunt alle betrokkenen. Door een objectieve (onafhankelijke) benadering, kunnen bestaande patronen doorbroken worden en creëren we samen nieuw perspectief.

  • Tijdelijke toevoeging van extra kennis
  • Nieuwe, innovatieve invalshoeken
  • Verduidelijken ondersteuningsvraag voor cliënt en omgeving
  • Second opinion

Casemanagement

Ondersteuningthuis.nl biedt hulp bij het stroomlijnen en samenbrengen van de diverse betrokken hulpverleners, netwerken en de cliënt. Met elkaar stemmen we de benodigde ondersteuning af en bepalen we duidelijk de gewenste doelen en resultaten. Verbinding en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hiermee wordt versnippering in het aanbod voorkomen en profiteert de cliënt van de meest effectieve en efficiënte zorgverlening.