Innovatieve expertise met traditionele ondersteuning

Ondersteuningthuis.nl biedt cliënten rechtstreeks, of in opdracht van bijvoorbeeld de gemeente, WLZ zorgaanbieder, CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) of woningbouwstichting, ondersteuning aan huis. Dit doen we door:

  • Directe ondersteuning van de cliënt
  • Opvoedingsondersteuning voor ouders/opvoeders
  • Ambulante behandel- en begeleidingsmethodes
  • Follow-up en ondersteuning van (ambulante) behandelingstrajecten
  • Inzet van betaalbare ICT oplossingen (zorg op afstand, telecare) voor geplande en ongeplande zorg
  • Waar nodig samenwerking met en inzet van externe expertise.